Landscape of Flavor

Разнообразие от вкусове е европейска програма за предоставяне на информация и мерки за популяризиране на месо от европейски овце и млечни продукти от овце с най-доброто качество. Това е тригодишна инициатива, насочена специално за държавите Йордания, Казахстан и Обединените Арабски Емирства.

„Разнообразие от вкусове“ се съфинансира от Европейската комисия, българското министерство на земеделието и хранитеи от Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България (НАРМОБ).

Тази програма е насочена към увеличаване на информираността относно висококачествени продукти от европейски овце, по-специално сирена и месо, запознавайки целевите групи с главно качество на продуктите от овце и техните разлики от други животински продукти. Насърчаването на потреблението е втората стъпка, която може да се осъществи само след като целевата група, и по- специално потребителите, получат висококачествена информация.

Програмни материали
Програмни дейности