За нас

Teskra е динамична консултантска, PR и рекламна компания в София, която има екип от професионални експерти, които извършват рекламна и пазарна помощ за компании, които искат да популяризират европейските селскостопански продукти по целия свят. Teskra подкрепя земеделските производители и техните асоциации, търговци на едро и износители, преработвателната промишленост, стоковите групи, организациите на търговците и други заинтересовани страни да търсят нови и разширяващи се пазари в световен мащаб. Екипът ни от експерти от ЕС работи с организациите за идентифициране на подходящи пазари, разработване на стратегии и мерки за действия / дейности, които успешно търгуват и популяризират селскостопански продукти в ЕС (вътрешен пазар) или в трети страни (страни извън ЕС).

 

Ул. „Розова долина“ 16,
Ниво 3 / А-5 Лозенец,
BG-1421 София
България
VAT: BG201782773

+359 877 21 03 29
[email protected]